Детска вокална формация Омайниче - За нас - Музика - Конкурс - Галерия - Солисти - Контакти

Детска вокална формация Омайниче е организатор на
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО - ЮНОШЕСКО ТВОРЧЕСТВО

"С ПЕСЕН И ОБИЧ ТВОРИМ ДОБРО"